Zakres oferowanych usług:

 • koszenie trawników
 • sadzenie drzew i krzewów
 • zakładanie trawników
 • zakładanie klombu
 • wycinanie drzew
 • karczowanie drzew i krzewów
 • opryski na trawę, krzewy, drzewa, usuwanie chwastów
 • nawożenie
 • całoroczna opieka nad ogrodem
 • nawadnianie trawników, krzewów i drzew
 • opryski na muchy i komary
 • usługi glebogryzarką
 • prace porządkowe i wywóz
 • inne prace związane z zielenią